Politica de protectie a datelor personale

Conform Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a caror prevederi devin aplicabile incepand cu data 25 mai 2018, S.C. GLASS TUNING SRL in calitate de Operator de date cu caracter personal, asigura securitatea acestora, ia toate masurile tehnice si organizatorice care sunt necesare de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Scopul colectarii datelor este transmiterea de informatii Cumparatorilor sau potential privind produsele si serviciile noastre, rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la produsele si serviciile achizitionate.

Tipuri de informatii colectate: numele dumneavoastra, adresa de e-mail, numarul de telefon

Prin completarea datelor in formularul de Contact, declarati si acceptati ca datele dumneavoastra personale sa fie incluse in baza noastra de date si dati acordul ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopul prevazut mai sus.

Retinerea datelor – datele personale pot fi gestionate in masura si pentru durata necesara pentru a indeplini scopurile mentionate mai sus.

Datele trebuie sa fie protejate prin mijloace si masuri adecvate impotriva accesului neautorizat, alterarii, transmiterii, dezvaluirii publice, stergerii sau distrugerii neautorizate, precum și impotriva deteriorarii si a pierderii accidentale. Operatorul trebuie sa se asigure ca datele stocate nu pot fi corupte si facute inaccesibile in urma unei schimbari sau modificari a tehnicii aplicate.

Operatorul de informatii personale va lua toate masurile necesare pentru a asigura securitatea acestor date – atat în timpul comunicarii in retea (adica gestionarea datelor online) cat si in timpul stocarii datelor (adica gestionarea offline a datelor).

Prin citirea Documentului ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv:

  • DREPTUL LA INFORMARE cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra personale
  • DREPTUL DE ACCES la datele dumneavoastra cu caracter personal
  • DREPTUL DE INTERVENTIE asupra datelor dumneavoastra
  • DREPTUL DE A VA OPUNE prelucrarii datelor dumneavoastra
  • DREPTUL DE A ACTUALIZA sau de a sterge datele oricand, in mod gratuit si fara justificare
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat
  • DREPTUL DE A FI UITAT – puteti cere stergerea datelor personale daca acestea au fost prelucrate ilegal, fara consimtamantul dumneavoastra sau daca datele nu mai sunt necesare scopului in care au fost prelucrate initial.
  • DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR – ofera posibilitatea ca in anumite circumstante puteti cere ca datele dumneavoastra sa fie transmise unui alt operator sau de a primi datele personale care va privesc si pe care ni le-ati furnizat

Ce informatii furnizam catre Companii Terte

Vanzatorul poate furniza datele Cumparatorului cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai în baza unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizorilor de servicii curierat se transmit numele si adresa dumneavoastra, numarul de telefon; furnizorilor de servicii de facturare in cloud prin completarea facturilor li se transmit doar numele si adresa dumneavoastra.

Alte informatii utile privind Confidentialitatea dumneavoastra

Site-ul nostru nu este destinat copiilor. Minorii cu varsta sub 18 ani nu au dreptul sa efectueze cumparaturi in cadrul site-ului nostru. Daca, in ciuda acestor interdictii, copii dumneavostra dezvaluie informatii despre ei insisi vom sterge imediat aceste informatii.

Informatiile Cumparatorului cu caracter personal pot fi furnizate in catre Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

Pentru orice informatii sau reclamatii privind Politica noastra de Confidentialitate va rugam sa ne contactati la adresa glasstuning@yahoo.com.

Daca aveti o reclamatie referitoare la confidentialitate nerezolvata sau pe care am rezolvat-o nesatisfacator va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu Caracter Personal – A.N.S.P.D.C.P, http://www.dataprotection.ro.

Trimite!
Bună ziua!
Cu ce vă putem ajuta?
Call Now Button